Artykuły autora: Andrzej Koroluk

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r. – dywidenda

   |   Autor

Dywidenda Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się natomiast w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zaliczka na poczet dywidendy W przypadku gdy w danym roku…...

… Czytaj dalej...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r. rezygnacja ostatniego członka zarządu

   |   Autor

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Spółka akcyjna Jeżeli w…...

… Czytaj dalej...

Test funkcjonalności szablonu

   |   Autor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quae alias ipsum magni iusto molestiae doloribus, tenetur ipsam a officiis tempora officia, reprehenderit veritatis vero unde dolore deleniti dignissimos minima quia est eum iure. Vel non nobis dolores accusamus nulla voluptate minima deleniti, dolorum eius ad culpa, minus blanditiis. Veniam cum fugiat quas quam, repellendus eius inventore sed.

… Czytaj dalej...