Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r. – dywidenda

   |   Autor

Dywidenda Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się natomiast w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zaliczka na poczet dywidendy W przypadku gdy w danym roku…...

… Czytaj dalej...