Rejestracja Spółki za darmo?

  |   Autor

Wzrost zainteresowania rejestracją spółek kapitałowych

Świadomość prawna polskich przedsiębiorców jest coraz wyższa. Można zaobserwować, że rośnie liczba spraw sądowych związanych z brakiem zapłaty za świadczone usługi lub dostarczone towary, czy też innymi przypadkami nienależytego wykonania zobowiązania. Więcej osób zdaje sobie sprawę z ponoszonego ryzyka biznesowego tj. możliwości ponoszenia w określonych sytuacjach odpowiedzialności całym majątkiem obecnym i przyszłym, nie tylko za swoje własne działania, lecz także za pracowników, a czasami na zasadzie ryzyka, gdy nie można nawet przypisać nikomu jakiejkolwiek winy.

Wobec tego rośnie zainteresowanie prowadzeniem działalności w formie spółek kapitałowych, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą charakteryzuje posiadanie osobowości prawnej i tym samym separacja majątku spółki od prywatnych majątków wspólników. W razie niepowodzenia biznesowego to właśnie spółka odpowiada wobec wierzycieli, gdy zarząd wywiązał się z obowiązku terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo należy wskazać, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada minimalne wymogi kapitałowe, możliwości elastycznego ukształtowania w umowie spółki relacji pomiędzy wspólnikami, a także niższe koszty prowadzenia działalności chociażby ze względu na możliwość sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników w zwykłej formie pisemnej lub przy wykorzystaniu ustalonych elektronicznych wzorców uchwał.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nie tylko jedną z najlepszych form prowadzenia biznesu pod względem jego bezpieczeństwa, lecz także podnosi prestiż przedsiębiorcy, pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie nowych inwestorów czy też wspólników, a jej byt prawny i funkcjonowanie nie zakłóca śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości. Dobrze zredagowana umowa spółki, daje możliwość wycofania się z inwestycji w spółkę w sposób zaplanowany i kontrolowany przez innych wspólników.

Te zalety powodują, że przedsiębiorcy poszukują firm doradczych, które mogłoby zaoferować im korzystne warunki utworzenia spółki. Pytanie tylko czy zawsze oferowany jest ten sam produkt, tylko w innych cenach, czy też zachodzą może jakieś istotne różnice.

Rejestracja Spółki za darmo?

Aby skorzystać z korzyści płynących z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, skrótowo wskazanych powyżej, warto zapewnić aby proces ten został skonsultowany  i przeprowadzony przez specjalistów.  W mediach, w tym w  Internecie można spotkać się z ofertami rejestracji spółki bezpłatnie, gdy usługa ta wchodzi w skład jakiegoś większego pakietu. Na pierwszy rzut oka wygląda to atrakcyjnie, jednak czy będzie to ostatecznie opłacalne, zależy od jakości świadczonych usług oraz doświadczenia doradcy. Należy pamiętać, że nawet w przypadku zakładania spółki przez S24 (online), można dopuścić się szeregu błędów skutkujących różnorakimi negatywnymi konsekwencjami.

Szerzej na temat ryzyk związanych z rejestracją spółki można przeczytać w artykule: W jaki sposób rejestrować spółkę?

Aby zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji błędnej decyzji, przedsiębiorca przed skorzystaniem z oferty założenia spółki, w szczególności tej bezpłatnej powinien w pierwsze kolejności ustalić następujące okoliczności:

  1. kwalifikacje osoby zakładającej spółkę,
  2. posiadane przez nią doświadczenie,
  3. kwestię odpowiedzialności za ewentualne błędy,
  4. posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie świadczenia usług prawnych,
  5. tajemnicy zawodowej.

Specjaliści od zakładania spółek

Jeżeli spółkę zakłada nam specjalista od spraw sprzedaży, marketingu, obsługi klienta czy też po prostu księgowa, to nie zawsze opłaca się korzystać z usługi bezpłatnej rejestracji spółki.

Prawdziwi specjaliści od rejestracji to jedynie adwokaci i radcowie prawni. Te dwie grupy zawodowe spełniają przesłanki wymienione w punktach od 1 do 5. Jeśli spółkę w ramach pakietu rejestruje jedna z tych osób to warto rozważyć taką ofertę.  

Adwokaci i radcowie prawni kończą 5 letnie studia prawnicze oraz 3 letnią aplikację zawodową, przygotowujące ich do zawodu, zakończoną egzaminem zawodowym. W tym czasie zapoznali się z całym systemem prawa, co jest bardzo istotne, gdyż rejestracja spółki powoduje nie tylko powstanie nowego podmiotu, ale może wywołać inne skutki np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej czy karnej wspólników.

Dobrze byłoby, gdyby adwokat lub radca prawny miał także co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek, gdyż dzięki temu będzie mógł zaproponować rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.

Przedstawiciele tych dwóch zawodów prawniczych ponoszą pełną odpowiedzialnością za swoje błędy. Każdy adwokat i radca prawny zobowiązany jest do posiadania polisy OC w zakresie świadczenia usług prawnych, która zapewnia ochronę przy zakładaniu spółki. Przykładowo OC firmy księgowej (biura rachunkowego) nie obejmuje rejestracji spółki.

Oprócz tego adwokaci i radcowie prawni zobowiązani są do zachowania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedzieli się od swoich Klientów. Co do zasady organy państwa nie mogą ich nawet przesłuchać z tym zakresie w charakterze świadków, inaczej niż w przypadku księgowej czy specjalisty od spraw sprzedaży czy też marketingu.

Podsumowując, jeśli spółkę zakłada inna osoba niż adwokat lub radca prawny to warto taką propozycję dobrze zweryfikować.

Kategorie: Bez kategorii |

Andrzej Koroluk

Radca prawny, wspólnik Dega, Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym.